დონაციის ფორმა (კოპია)

Personal Info

Billing Details

FOR USD TRANSFER:
Beneficiary’s Bank JSC TBC Bank
Tbilisi, Georgia
Ben’s IBAN GE04TB7699436140100001
Name of Beneficiary Green for Georgia
Swift: TBCBGE22
Intermediary Bank CITIBANK N.A.
NEW-YORK, USA
SWIFT: CITIUS33
ABA: 021000089
Intermediary Bank DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
NEW-YORK, USA
SWIFT: BKTRUS33
ABA: 021001033
Intermediary Bank JPMORGAN CHASE BANK N.A.
NEW-YORK, USA
SWIFT: CHASUS33
ABA: 021000021

 

FOR GEL TRANSFERS:

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები
მიმღების ბანკი ს.ს “თიბისი ბანკი”
ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების ანგარიში GE34TB7699436080100014
მიმღების სახელი გრინ ფორ გეორგია
FOR GEL TRANSFER
Beneficiary’s Bank JSC TBC Bank
Bank Code: TBCBGE22
Beneficiary’s IBAN GE34TB7699436080100014
Name of Beneficiary Green for Georgia

Terms

Donation Total: 100,00 ₾