ჩვენ

“გრინ ფორ გეორგია” წარმოადგენს არასამეწარმეო არაკომერციულ საქველმოქდემო ორგანიზაციას, რომლის საქმიანობის მიზანია ადგილობრივი და ენდემური ჯიშების, მცენარეების პოპულარიზაცია, ხეების დარგვა, ტყეების გაშენება, მწვანე ეკონომიკის ხელშეწყობა, გარემოს დაცვა ეკოლოგიის პოპულარიზაცია და ამ მიზნებისთვის სოციალური, საქველმოქმედო და კულტურული საქმიანობის განხორციელება.

ჩვენ სხვადახვა პროფესიის ადამიანები ვართ, თუმცა გვაერთიანებს ტყის, ფრინველების, ცხოველების მცენარეების და ბუნების სიყვარული. თქვენთან ერთად გვადარდებს გადამწვარი და  გაჩეხილი ტყეები, დანგრეული და განადგურებული ეკოსისტემა.

ჩვენი სურვილია, ტყეების გაშენებით დავაბალანსოთ ადამიანების მიერ მიყენებული ზიანი დედა ბუნების მიმართ. კლიმატურმა ცვლილებამ, ხეების დაავადებებმა, კანონიერმა და უკანონო ჭრამ, ყოველწლიურად ათი ათასობით ტყის საფარი შეამცირა. ნახშირორჟანგისა და სხვა ე.წ. სათბურის აირების მატების გამო, მარტო საქართველოში ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად 300 დინამოს სტადიონის ზომის ტყე დაიწვა. ეს პროცესი კიდევ უფრო შეუქცევადი გახდება ჩვენი ერთიანი ძალისხმევის გარეშე.

ჩვენი მიზანია, 2050 წლამდე ყველა, ქალაქში აღვადგინოთ და ახლიდან გავაშენოთ ტყე, რომელიც ნახშირორჟანგით არსებობს, ინახავს მომწამვლელ აირს და გამოყოფს ჟანგბადს. ფოთლოვანი ტყეები ერთ ჰექტარზე,  წელიწადში 15 ტონა ჟანგბადს აწარმოებენ, ხოლო წიწვოვანი ტყეები – 30 ტონას. გარდა ამისა, ტყეები საოცარ სამუშაოს ასრულებენ მათი ფილტრის ფუნქციის თვალსაზრისით: ერთი ჰექტარი ტყე ყოველწლიურად ორმოცდაათ ტონა ჭვარტლს და მტვერს ფილტრავს ატმოსფეროდან. ტყე ჩვენი ქალაქებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.

თქვენი შემოწირულობით, კერძო და სახელმწიფო სანერგეებიდან ვყიდულობთ ენდემური ჯიშის ნერგებს და ვაძლიერებთ და ვახალისებთ, როგორც მცირე ბიზნესს, ასევე ვეწევით ენდემური ჯიშების პოპულარიზაციას. შეძენილ ხეებს ვჩუქნით ადგილობრივ თვითმმართველობას ან ბიზნესს, ტყის გაშენების პირობით. თქვენთან ერთად ვაკვირდებით ხეების მოვლისა და შენახვის პროცესს. ყველა ხეს აქვს უნიკალური კოდი და შეყვანილია დარგვის ადგილის კოორდინატები, რომლითაც თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ მოძებნოთ და ნახოთ თქვენი ხე ან ხეები.

თუ გიყვარს ის კომფორტი, რასაც ბუნება დღეს გიქმნის, არ დაელოდო კლიმატური ცვლილების შედეგად მის გაქრობას. მიეცი დედამიწას საშუალება კვლავ გვასაზრდოოს სასიცოცლო რესურსებით.

დარგე შენი სახელობის ხე

 ერთად გავაშენოთ ტყეები ქალაქებსა და სოფლებში.